Kitap Analizleri

İlahi Hitap “Özlü Tefsir” Ö. Faruk Karataş’ın Meal ve Tefsir kitabı

İlahi Hitap Osmaniye’de halen resmi olarak İmam-Hatip olarak görev yapmakta olan Ömer Faruk Karataş’ın Kur’an-ı Kerim üzerine yaptığı bir çalışma. Daha çok meal diyebileceğimiz ancak çok önemli bölümlerde tefsir kadar gerekli açıklamalar var. Şunu net olarak ifade edelim. Meal ya da tefsir yazmak aslında tekrara düşme riskinizin olduğu, diğerlerinin birebir kopyası bir kitap ortaya koymanız olası. Ömer Faruk Karakaş bu hataya düşmemiş. Kitabın açıklama kısmında daha detaylı bir şekilde belirteceğim gibi kendine özgü bir meal  -çok detaya boğulmamış tefsir-  ortaya çıkarmış.

Yıllarımı verdiğim meslek hassasiyetinden olsa gerek kitabı incelediğimde ortaya konulan eserin, rastgele iş olsun diye yazılmış copy paste bir eser olmadığını anladım ve bu anlamda incelemeye bloğumda yer vermeye karar verdim.Şimdi bu çalışmanın müellifi Ömer Faruf Karataş’ı tanıyalım.

Ömer Faruk Karataş kimdir?

1979 Kastamonu doğumlu. 1996’da hafızlığımı ikmal etti. 2000 Kastamonu İmam-Hatip Lisesinden, 2005’te Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (AÖF) mezun oldu. Osmaniye İlinde İmam-Hatip… İlim-irfan hayatımızın zengin müktesebatının aktüel hayatın şartları ve gereksinimleri doğrultusunda yeniden canlandırılmasının, ama akademisyenlerle sınırlı kalmaması ve 7’den 70’e her kesimden insana ulaştırılmasının gereğine ve bunun yaygınlığının yoğunluğu nispetinde insaniyetimizin, ahlakiyat, maneviyat ve medeniyetimizin gelişeceğine inananlardanım. Okumanın en hayati ihtiyaçlardan biri olduğuna, okumayan toplumların yaşayan ölülerden pek fazla farklarının olmadığına da…

Bütün Çalışmaları

Kitaplar:
Kur’aniyat Serisi/Ayet ve Sure Kavramı (Kur’ana Giriş)
Kur’aniyat Serisi/Fıkhu’l-Kur’an Yazıları (Kur’an-Tefsir Yazıları)
Kur’aniyat Serisi/Ey İman Edenler (Kur’ani Bir Hitap Örneği Olarak)
Kur’aniyat Serisi/Usul ve Ulum Terminolojisi Yazıları
Kur’aniyat Serisi/Kur’ana Dair Proje Teklifleri ve Etüt Konuları
Kur’aniyat Serisi/Ansiklopedik Kur’an-Tefsir Rehberi (Derleme)
Kur’aniyat Serisi/Kur’an Değerler Sistemi (Kavramlarla Kur’anın İnanç, Amel ve Ahlak Yapısı)
Kur’aniyat Serisi/İlahi Rahmet Müdahalesi (Kur’an Meali)
Kur’aniyat Serisi/Allah Teala
Labirentte Ufuk Arayışı (Modern Dünyada İlkeli Yaşamak)
Bir Yalnızın Günlüğü (Senaryo Denemesi)
Yürek Yangını Risalesi & Birkaç Şiir…

Makaleler:
Kur’anda Mü’minlerin 50 Vasfı (Kur’ani Hayat: Sayı: 17/2011)
Kur’anın Beyan Unsurları (Kur’ani Hayat: Sayı: 18/2011)
Allah Teala: Kur’anda İsim, Sıfat ve Fiilleri (Kur’ani Hayat: Sayı: 29/2013)
Kur’an-Tefsir Üzerine Çalışma Konuları (Kur’ani Hayat: Sayı: 38/2014)
Birlik Çağrısı (Kur’ani Hayat: Sayı: 46/2016)
Mü’min Olmanın Doğal Mantığına Dair (Kur’ani Hayat: Mayıs-Haziran: Sayı: 47/2016)

Kur’anda Rakamlar&Bağlamsal Fonksiyonları (http://www.maturidiyeseviotagi.com: 28.08.2017)
Kur’an Kursları Örnek Müfredatı ve Ders Materyalleri (YECDER: IV. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu.

İlahi Hitap (Özlü Tefsir) anlatımı ve içerik çalışması

Şu konuda kararsız kaldım. Kitaba meal desem meal değil, tefsir desem tefsir değil. İmam Hatip Lisesinde okuduğumuz yıllarda “Celaleyn tefsiri” okurduk. Ayet anlamlarından sonra kısa açıklamalar yapan kısa bir tefsirdi. Şekil olarak ona benzettiğimi söyleyebilirim.

Kitabın ciddi bir emek ürünü olduğunu açık yüreklilikle ifade edebilirim. Kitabın önsözü ve giriş bölümündeki açıklamalar ne kadar ciddi bir çalışmanın ürünü olduğunu en başta ortaya koyuyor. Meal çalışmasında ayet içindeki kelimeler verilip ardından parantez içi açıklamalar ile bir nevi tefsir yapılmasını başarılı buldum. Ayet içindeki kelimelerin açıklanması konusunda çok titiz davranıldığını gözlemledim.

Meal (tefsir) çalışmasında kendi inanç yapısına göre çok enteresan bir besmele açıklaması dikkatimi çekti. Birazdan aşağıya koyacağım bu açıklama aslında ileride karşımıza çıkacak diğer ayetler içinde geçerli. Diğer meallerde görmediğimiz enteresan açıklamalar karşınıza çıkacak.

İlahi Hitap’taki Besmele açıklaması

İlahi Hitap’taki Besmele açıklamasını buraya özellikle koymak istedim.
Bi’smi’llahi’r-Rahmani’r-Rahim! Müşrikler gibi, zanlarının aksine hiçbir etkisi, fayda sağlama-zarar verme, yardım, destek, koruyup kollama gibi hiçbir özelliği olmayan, farklı malzemelerden ve farklı şekillerde mamul zavallı putlar, sözüne ve nüfuzuna bakıp korku veya menfaat saikiyle irademizde tesiri olabilecek kodamanlar adına değil; sadece ve özellikle zerreden küreye, irili-ufaklı tüm varlıkları yaratıp varlıksal fonksiyonlarıyla başından sonuna kadar işleyişini Kendine has yasalarıyla sevk-ü idare eden, varlıkları-zamanı-hayatı.. her şeyi var edip tüm varlıkların ihtiyaç duyduğu mutlak varlık. Rahmetini dünyada kafir-münafık vs. herkese ama ahirette, elçi yoluyla insanlara duyurulan mesajlara muvahhitçe inanıp samimiyet ve ciddiyetle itaat üzere istikamet tutturanlara tahsis edecek olan; öncesiz-sonrasız, eşi/benzeri/dengi olmayan mutlak mükemmel varlığın; varlığı ve icraatlarıyla merhameti bol olan Allahın adıyla/adına (başlıyorum)!

Meal (Tefsir) İncelemesi

Meal çalışmasında gördüğüm en önemli hata bir surenin fasılasız, ara vermeden komple açıklanmaya kalkılması kitabın okunmasını zorlaştırıyor. Her hangi bir ayetin açıklamasını bulmak için ciddi anlamda zorlanıyorsunuz. Bu durum kitaptan faydalanılmasını zorlaştırıyor.

Kitabın basımından kaynaklanan hatalar söz konusu.
Kitabın dizgisi o kadar hatalı yapılmış ki; Her şey üst üste istiflenmiş sanki. Bu bir kitabın okunması için çok zor bir durum. Zaten her hangi bir ihtiyaç anında elinizin altında bulunulması için aldığınız bir mealin editöryal olarak gözden geçirilmeden dikkatsizce basılması eserin kıymetine çok zarar vermiş. Kitabın dizgisinde çok ciddi hatalar var. Yayınevinin değerli hocamızın emeğini çöpe atmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyebilirim. Bu anlamda eserlerimizi bastıracağımız yayınevinin önemi ortaya çıkıyor.

Kitabın okunmasını zorlaştıran bir başka etken ise kitap paragrafları arasında hiç boşluk bırakılmaması. Zaten üst üste basılmış bir kitabın paragraf boşluklarının olmaması daha da işi zorlaştırmış

Ve son söz!

Ve son söz olarak şunu söyleyebilirim.
Kitap gerçekten çok ciddi bir emeğin ürünü. Hatta ilmi olarak bile istifade edilecek kadar donanımlı bir kitap. Meal çalışmalarındaki açıklamaların dip not olarak yeniden düzenlenmesi, parantez içi açıklamaların ayet yazılışındaki yazı puntolarından küçük seçilmesi ve sure bazlı değil de ayet bazlı ya da Ayn durağından Ayn durağına açıklama sistemine dönüştürülmesi kitabın daha kolay okunmasına ve istifade edilmesini sağlayacaktır.
İlgili içerikler
Kitap AnalizleriSanat

Allah'ı Arayan İmam Kitabının Analizini Özgür Köktürk yaptı.

Kitap Analizleri

Rahibe ; Denis Diderot'un Kaleminden Bir Başyapıt

Kitap Analizleri

Soykırım Bir İnsanlık Utancının Kaleme Alınmış Acı Hikayesi

Kitap Analizleri

Uğultulu Tepeler Emily Bronte'nin Kaleminden Harika Bir Kitap

Paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsan abone ol!