DünyaYaşam

Hayvanlar ve Mazlumlar

Nedir bu dünyanın insandan çektiği ve nedir bu insandan hayvanların ve bitkilerin çektiği?Ve ne kadar tuhaftır insanın insandan çektiği. “Her kim kertenkeleyi ilk vuruşta öldürürse ona yüz sevap vardır. Kim de onu ikinci vuruşta öldürürse ona…